Ekstra limplate

Ekstra limplate

Ekstra limplate fra Catchmaster

Hvis ormefellen blir liggende lenge ute, eller brukes og renses mange ganger, kan det etterhvert være nødvendig å erstatte limplaten.

Limplaten er av samme type som den som er montert i ormefellene hoggorm.no og Snake Trap.

kr 99,00