Om hoggorm

Hoggormen er den eneste giftige av Norges tre slanger. De to andre artene er buorm og slettsnok. Hoggormen er, sammen med alle krypdyrene i Norge, fredet. (Fra informasjonsarket "Hoggorm - Vern av hoggorm i norsk natur" av Marius Sund i samarbeid med Norsk Herpetologisk Forening som er tilgjengelig på linken nedenfor.)

Hvis du har satt ut en ormefelle har du derfor et ansvar for å sjekke fellen ofte slik at ormen ikke tar skade før du får omplassert den.

Noen linker:

Hoggorm - Vern av hoggorm i norsk natur

WWF - Naturfakta

WWF - Giftig kjærlighet i vårsolen

Bitt av hoggorm (Legeforeningen)

Stadig mer hoggorm